Hava Durumu Tovah Khoshkeh-ye Shekar

Simdi, 10:30 am

+57° Partly cloudy
04:30 pm
+66° Partly cloudy
10:30 pm
+54° Clear sky
Simdi Tovah Khoshkeh-ye Shekar +57°, sessiz ruzgar 2.2 mil/saat, bat?. Partly cloudy. Atmosfer bas?nc? normal aral?kta 1018 hPa. Ciy noktas? s?cakl?g? +37°, bag?l nem 47.3%, UV Endeksi 2.5 - minimum deger, gunes korumas? gerekmez

Monday, 4 March

04:30 am
+50° Partly cloudy
10:30 am
+59° Partly cloudy
04:30 pm
+63° Light rain
10:30 pm
+54° Partly cloudy

Tuesday, 5 March

04:30 am
+48° Light rain showers
10:30 am
+57° Fair
04:30 pm
+66° Fair
10:30 pm
+55° Fair

Wednesday, 6 March

04:30 am
+50° Clear sky
10:30 am
+59° Clear sky
04:30 pm
+70° Clear sky
10:30 pm
+57° Clear sky

Thursday, 7 March

04:30 am
+50° Clear sky
10:30 am
+63° Clear sky
04:30 pm
+73° Rain
10:30 pm
+57° Fair

Friday, 8 March

04:30 am
+50° Fair
10:30 am
+63° Clear sky
04:30 pm
+72° Partly cloudy
10:30 pm
+61° Clear sky

Saturday, 9 March

04:30 am
+52° Clear sky
10:30 am
+63° Rain showers
04:30 pm
+66° Partly cloudy
10:30 pm
+55° Fair

Sunday, 10 March

04:30 am
+50° Cloudy
10:30 am
+61° Cloudy
04:30 pm
+70° Cloudy
10:30 pm
+59° Partly cloudy

Monday, 11 March

04:30 am
+54° Fair
10:30 am
+61° Cloudy
04:30 pm
+70° Fair
10:30 pm
+55° Clear sky

Tuesday, 12 March

04:30 am
+45° Clear sky
10:30 am
+57° Clear sky