Hakk?m?zda

Site, kullan?c?lara hava tahmininin yaln?zca guzel degil, ayn? zamanda dogru ve dogru oldugunu gostermek icin tasarlanm?st?r

Dogru hava tahminiyle ilgili her seyi tek bir yerde toplad?k:

  • Norvecli bilim adamlar?ndan dunya cap?nda dogru ayr?nt?l? hava durumu tahmini
  • Hava durumu haritalar?: ruzgarlar, bulutlar, yag?s ve daha fazlas?
  • Hava durumu grafikleri: tum dunya icin farkl? formatlarda atmosferik bas?nc, nem, s?cakl?k
  • Hava tahminimiz, dunyadaki en kaliteli ve en dogru tahminlerden biridir. Veriler, Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi nin (ECMWF) ve Avrupa Meteorolojik Uydulardan Yararlanma Orgutu nun (EUMETSAT) yard?m?yla Norvec Ulusal Enstitusu ve Yay?n Kurumu taraf?ndan saglanm?st?r